Din lokale takstmann

Vi skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en takstmann

Bransjekompetanse

Vi innehar høy kompetanse på våre takseringstjenester, og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Nettopp derfor er kundens ønsker i fokus, uavhengig av type arbeid som skal utføres.

Hvem er vi?

Om oss

Vi er en sertifisert takstbedrift for skadetaksering, boligsalgsrapport, tilstandsvurdering og verdivurdering av boliger. Vi er en mesterbedrift og vi er tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund, vi arbeider derfor i henhold til takstbransjens strenge etiske regler.

Våre takstmenn er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket.

Med lang erfaring innen bransjen går vi for å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi kan tilby en gjennomgang av deres bolig for å finne tilstanden til boligen, om det er ved salg, eller behov for vedlikehold.

Ta kontakt for en hyggelig prat!

BMTF
BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

fagmann Garanti
fagmann Garanti

fagmann Garanti

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Profesjonell

  Som kunde hos oss kan du forvente deg en profesjonell og kundevennlig tilnærming.  

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift, og ønsker å møte alle våre kunder med gode løsninger, og alltid tilby den beste service.

Fleksibel aktør

Vi kartlegger kundens behov og tilpasser deretter en løsning som begge partner er fornøyd med.

Tjenester

Eierskifterapport / Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Fagmann på visning

Når du skal gjøre en av de viktigste investeringene i ditt liv, kan det være lurt å ta med seg en fagmann på visning.

Hva sier egentlig taksten du får presentert fra selger?

Vi blir med deg på visning og vurderer den håndverksmessige utførelsen og opplagte lovlighetsmangler.

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling danner et svært godt grunnlag for de fleste situasjoner innen arealoppmåling

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring

Prosjekt- og byggeledelse

Trenger du bistand til ett byggeprosjekt? Prosjektbistand i ditt byggeprosjekt slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss kostnad eller kvalitet.

Byggelånsoppfølging

Banker og andre kredittinstitusjoner har ofte krav om oppfølging og kontroll av fremdrift i byggeprosesser. Dette er som en sikkerhet av deres finansiering via byggelån. Ved byggelånsoppfølging leverer vi rapporter med informasjon om fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter. I byggetiden er det takstmannens oppgave å foreta befaring på byggeplassen og beregne verdi av utførte arbeider og tilførte verdier på prosjektet.

Energirådgivning

En energirådgiver er en viktig fagperson for boligeiere som vurderer en energioppgradering av boligen sin. En energirådgiver skal kunne gi råd og kyndig veiledning om energioppgradering av boligen. Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker å gjennomføre energirådgivning. Vi hjelper deg gjennom denne prosessen.

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel), det vil tilsi summen av p-rom og s-rom.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

948 90 812
Høymyrmarka 5, 1391 VOLLEN
Orgnr 929 975 405